Zorgcoach/coördinator

Als zorgcoach/coördinator ga ik samen met de cliënt op zoek naar de hoogst haalbare kwaliteit van leven in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving. Samen gaan we op zoek naar passende (zorg)hulp.

Begeleiding en Ondersteuning die past bij jouw persoonlijke situatie.

Ondersteun en help ik bij de administratieve zaken, aaanvragen inzake de WMO/PGB

Ondersteuning thuis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • coaching client

Persoonsgebonden budget (pgb) . De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget verstrekken. Met een pgb kun je als cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op je eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling aan je zorgverlener. Je zorgverlener en jijzelf hebben vooraf een zorgovereenkomst afgesloten.

Zorg in Natura (ZIN). Het wijkpunt kan jou verwijzen naar onze praktijk. Ook als cliënt kunt jij zelf voor onze dienstverlening kiezen. De gemeente kan onder voorwaarden een Zorg in Natura (ZIN) indicatie afgeven voor jouw zorgvraag.

Kun jij ook wat ondersteuning gebruiken en kies jij liever je eigen zorgverlener?

Je kunt mij telefonisch bereiken op +31 (0) 625216924 of neem contact op via de site. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met je op.

Persoonsgebonden budget Zorg in Natura

Leefstijlcoach

Begin 2022 zal BWhoYouR ook leefstijlcoaching aanbieden die gedeeltelijk door de Zorgverzekeraars vergoedt wordt. Verdere info volgt.

  • item1
  • item2
  • item3

Meer leefstijlcoach