Zakelijke Coaching

Coachen op competenties

  • Wilt u als werkgever dat de juiste medewerkers op de juiste werkplek zitten?
  • Wilt u dat u medewerkers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen waardoor ze nog waardevoller voor u worden?
  • Wilt u gezonde en vitale werknemers?
  • Wilt u een dynamische mix tussen uw werknemers van generatie X en Y?

Dan is coaching/training op "competenties" van medewerkers of coaching/training "preventie op ziekteverzuim" een investering voor uw organisatie.

Competente medewerkers

Competenties bestaan uit kennis, vaardigheden, ervaring, houding en eigenschappen. Iemand die competent is, toont gedrag dat leidt tot succesvol resultaat.

Competent gedrag zegt iets over iemands ambities, persoonlijkheid, deskundigheid en ontwikkeling op een bepaald vlak. Je bent bijvoorbeeld competent in samenwerken als je niet alleen weet wat er van je gevraagd wordt in een organisatie, maar ook in staat bent om ‘samenwerken’ te vertalen naar eigen gedrag en écht zin hebt om die samenwerking aan te gaan.

Coachen op competenties

Competenties zijn te herkennen aan de persoon, niet aan de taak of functie. Ze komen tot uiting in je aanpak, motivatie, gedrag en prestaties en ze worden beïnvloed door interne en externe factoren in je omgeving.

In de meeste profiel- en functiebeschrijvingen staan wel een paar vereiste competenties, die horen bij een betreffende functie. De vraag is hoe jij deze kan en wilt doorvertalen naar je eigen gedrag en of dat succesvol is. Om daar zicht op te krijgen, is coachen op competenties een waardevolle methode voor zelfreflectie en zelfregie van professionele medewerkers. Coachen kan zowel op individueel niveau als in teamverband.

Bij coachen op competenties gaat het in de kern om de volgende vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat doe ik?

BWhoYouR richt zich met name op het coachen van competenties die te maken hebben met het communicatief vermogen van mensen, zoals bijvoorbeeld luisteren, feedback vragen en geven, samenwerken, presenteren, gespreksvaardigheid.

Op welke wijze gaan we te werk?

Een traject voor coachen op competenties bestaat uit de volgende stappen:

1. Intake: uitdiepen van de betekenis die jouw organisatie geeft aan betreffende competenties.

2. 0-meting: score van de competentie(s) door jezelf en/of je collega’s.

3. Circa vijf coachgesprekken aan de hand van casussen uit de praktijk.  Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie komen bij elk gesprek aan de orde.

4. Tussentijdse huiswerkopdrachten om gedrag in de eigen praktijk te toetsen.

5. Maken van een eigen reflectieverslag.

6. Eindgesprek en evaluatie.

Meer informatie?  Neem dan contact op.

Neem contact op

Maak een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.

Praktijk adres

Wilhelminastraat 5
6373 JS Landgraaf

Mail mij

info@bwhoyour.nl

Bedankt voor je bericht!

Ik heb je bericht ontvangen en zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.