ACTief opvoeden

Cursus/training voor ouders

  • De cursus is er voor ouders die iets willen veranderen aan hun manier van reageren omdat ze een prettiger contact met hun kind willen of omdat ze hun kind handiger willen kunnen begeleiden met de problemen die er zijn. 
  • Voor leerkrachten en professionals in de zorg of onderwijs die kinderen begeleiden. Tijdens deze training krijg je handvaten aangereikt en vaardigheden geleerd die je kunnen helpen bij een doelgerichte begeleiding van het kind. 

Algemeen

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Vooral omdat je niet alleen te maken hebt met gedrag en gevoelens van je kind(eren) maar ook met emoties van jezelf. Als je kind een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problemen heeft kan je het opvoeden zelf als lastig ervaren. Dat kan je vooral merken als je vastzit in reacties vanuit bezorgdheid, frustratie of onzekerheid. Je reageert vaak op een manier reageert die je eigenijk helemaal niet wilt. Of op een manier waardoor jullie contact niet loopt zoals je eigenlijk wilt. Ook voor ouders die iets willen veranderen aan hun manier van reageren op hun kind en handiger willen kunnen begeleiden met de problemen die er zijn is deze training een aanrader. Deelname aan een ACT-cursus helpt je om juist deze reacties va jezelf te veranderen. 

Wat leer je tijdens de training?

ACTief opvoeden leert je meer te doen zoals jij eigenlijk wilt in opvoedsituaties. Je leert jouw reacties bewuster te kiezen. Hierdoor heb je meer invloed op de manier waarop jij en je kind met elkaar omgaan en op deze manier kan je ook meer invloed hebben op de ontwikkeling van je kind. De cursus/training biedt geen opvoedingsadvies of pasklare antwoorden over wat "goed" opvoeden is.

Wanneer kan deelnemen als ouder zinvol zijn?

Deelname aan de cursus voor ouders kan zinvol zijn wanneer je problemen ervaart in het stimuleren van de ontwikkeling van je kind die samenhangen met het feit dat je: 

  • Moeite hebt met reflecteren op en bijsturen van je reacties 
  • Vast zit in niet meer werkzame opvoedstijlen zoals bijvoorbeeld over-beschermen, toegeeflijk, te kritisch-afwerend over over-controlerend 
  • te pusherig 
  • Problemen hebt in het contact met je kind (niet begrijpen, veel conflicten hebben 
  • Veel onzekerheid ervaart 
  • Moeite hebt met het vasthouden aan jouw opvoed ideeën 
  • Gewoon omdat je je verder wilt ontwikkelen als ouder. 

Voor leerkrachten en professionals in de zorg of onderwijs die kinderen begeleiden wordt deze training op maat aangeboden. 

Voor meer informatie graag telefonisch of per e-mail contact opnemen met BWhoYouR.