Training DNA-V

DNA-V maakt jongeren weerbaarder en veerkrachtiger

Waar werken we aan
- DNA-V training maakt jongeren bewust van het feit dat ze kunnen en mogen kiezen.
- De angst om nieuwe dingen bespreekbaar te maken.
- Leren omgaan met angst om anders te zijn en deze omzetten in een eigen weg kiezen.
- De angst(en) leren herkennen en vanuit die ervaring bewuste keuzes leren maken die op waarden gericht zijn.
- Leren dat je je eigen ervaringen niet op iemand anders kunt projecteren. Oftewel het DNA van de ander (h)erkennen en ervaren dat dit niet hetzelfde is als het DNA van jezelf. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het inzicht dat je op een andere manier met anderen om kunt gaan.

Het doel van de training
- Bewustwording van eigen gedrag en waardes
- Bewuste/gerichte keuzes met betrekking tot vervolgopleiding/onderwijs
- Weerbaarheid in leren kiezen voor jezelf
- Tijdig signaleren van de kwetsbare leerlingen in de groep (training)
- Minder thuiszitters, minder voortijdige schoolverlaters.

Het doel van de training is psychologische flexibiliteit.
Dit is de basis van d Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  en  de basis van DNA-V training.


Deze training geef ik samen met Wendy Goossens van Praktijk Goossens 
www.praktijkgoossens.nl/training-dna-v/

Meer weten over DNA-V
https://www.dna-v.nl/

Training DNA-V