Basis cursus / training ACT voor professionals

ACT- Basis cursus /training

BWhoYouR biedt een 5-daagse basis cursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) aan.Tijdens deze cursus leg je een gedegen theoretische basis, en maak je door ervaringsgericht leren ook zelf kennis met de verschillende ACT-oefeningen. Aan de hand van videomateriaal worden de verschillende technieken geïllustreerd, waarna je er in rollenspellen ACTief mee gaat oefenen. Tenslotte doe je kennis en ervaring op, door middel van rollenspellen, met het toepassen van ACT-instrumenten om deze te kunnen afstemmen op de hulpvraag van de cliënt. 

De cursus wordt verzorgd Marijke Vlaspoel die met veel enthousiasme, deskundigheid, levenservaring en haar ACT-expertise ruime ervaring heeft in de behandelpraktijk en ACT trainingen op maat. 

Na afronding van deze ACT-basiscursus ben jij in staat ACT toe te passen in jouw eigen praktijk. ACT leert je de instrumenten te gebruiken en in te zetten. De psychologische flexibiliteit die ACT je leert/geeft laat je groeien in je persoonlijke ontwikkeling Deze leert je keuzes maken die dicht bij jezelf staan en laat je meer in het hier en nu leven. 

Programma

 • Bijeenkomst 1: Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy & Creatieve Hopeloosheid.
 • Bijeenkomst 2: Acceptatie en Defusie.
 • Bijeenkomst 3: Zelf als Context en Hier en Nu.
 • Bijeenkomst 4: Waarden en Toegewijd Handelen.
 • Bijeenkomst 5: Psychologische Flexibiliteit, Functionele Diagnostiek & Testdiagnostiek.


Leerdoelen:

1. Opdoen van theoretische basiskennis voor ACT 

2. Op de hoogte zijn van de up-to-date wetenschappelijke ondersteuning van ACT.

3. Leren werken met experiëntiële oefeningen en metaforen.

4. Theoretische kennis opdoen betreffende de zes verschillende ACT-processen.

Pijlers van ACT:

 • Acceptatie
 • Defusie
 • Zelf als context
 • Hier en nu
 • Waarden
 • Toegewijd   handelen.

5. Experiëntiële kennismaking met de zes verschillende ACT-processen, door verschillende ACT-oefeningen zelf uit te voeren en te ervaren (leren door ervaren).

6. Therapeutische/coachings vaardigheden ontwikkelen om met de verschillende ACT-processen te werken.

Cursusdata 2020:

2 oktober 10.00 u – 17.00 u
16 oktober 10.00 u – 17.00 u
9 november 10.00 u – 17.00 u
24 november   10.00 u – 17.00 u
8 december 10.00 u – 17.00 u


Koffie, thee en lunch wordt verzorgd door BWhoYouR.

I.v.m. coronamaatregelen zijn de nieuwe cursusdata nog niet bekend.

De online ACT basis cursus zal binnenkort bekend worden.