ACT Coaching

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20e eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Deze cognitieve therapie/coaching is de basis van alle coachingstrajecten en trainingen die BWhoYouR aanbiedt.

ACT kan je leren je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.

ACT draait onder meer om aandacht en acceptatie van gedachten en gevoelens. Maar het gaat ook om het (her)ontdekken van waarden, datgene wat werkelijk belangrijk is in jouw leven en het vertalen van die waarden in concrete plannen.

Weten waar je werkelijke waarden liggen begint dus met loslaten van controle. Naast het loslaten van controle is het heel belangrijk om eerlijk te zijn tegen jezelf.
Dit is een prachtige basis van waaruit je verder kunt bouwen.


Leren van ACT-vaardigheden

ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar wel het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Wil je meer info over een ACT Coaching lees dan verder.

ACT Coaching Traject
Het traject bestaat uit 10 sessies:

 • De eerste sessie bestaat uit een uitgebreide intake en het maken van een Flexibliteits Index Test (FIT).

  De FIT is een test waarmee in kaart wordt gebracht hoe flexibel je in het leven staat. Deze flexibiliteit bepaalt hoe je omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. Hoe psychologisch flexibeler iemand is, hoe makkelijker deze om kan gaan met de vervelende ervaringen die hij/zij op haar pad tegenkomt.

  De hier gemeten psychologische flexibiliteit, wordt gedefinieerd door de aanwezigheid van de zes zuilen van ACT. ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex (zie afbeelding)

  • Acceptatie:    Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
  • Defusie:          Afstand nemen van je gedachten.
  • Het Zelf:         Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
  • Hier en Nu:     Aandacht voor het Hier en Nu.
  • Waarden:        Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
  • Toegewijde Actie: Investeren in je waarden.
 • De FIT geeft zowel een totaalscore (Flexibiliteits Index Score), als een score per subschaal aan. De (subschaal)score wordt ingezet om de richting te bepalen  van een ACT-traject/training.

 • In sessie 2 tot en met 8 komen de 6 zuilen van ACT aan de orde. Opdrachten, oefeningen en bewustwording van je eigen gedrag staan hier centraal.

 • De FIT wordt in sessie 5 en sessie 8 nogmaals afgenomen. Dit om de vorderingen te monitoren.
 • In sessie 9 en sessie 10 gaan we vooral veel oefenen om je voor te bereiden op een ACT- vol leven zonder coach.

Elk traject is maatwerk. Volledig toegesneden op jouw ontwikkelwens.ACT Coaching